با ما در تماس باشید

09332073342

پست الکترونیکی

info@zarandecor.com

طراح دکوراسیون داخلی

10ايده برای دکوراسيون داخلی منزل

ھمه ی اﯾده ھای طراح دکوراسيون داخلی منزل زران دکور مستلزم صرف وقت و ھزﯾنه ی زﯾاد نيست. اگر به دنبال چند اﯾده برای طراحی دکوراسيون داخلی  برای تغييرمنزلتان هستید 10 مورد می تواند کمکتان کند:

1-تنظیم چیدمان و مبلمان ولوازم خانه را تغيير دھيد: مبلمان را از کنار دﯾواربرداشته و سعی کنيد آنھا در زواﯾای جدﯾدتر و گيراتر بچينيد.

مثلا : قرار دادن کاناپه به صورت مورب در ﯾک اتاق نشيمن بارﯾک باعث می شود که اتاق وسيعتر نشان دھد.

2- یک دیوار را رنگ کنید :ﯾکی از دﯾوارھای مھم خانه که در معرض توجه نيز هست به رنگ دلخواھتان رنگ کنيد. تابلوھا و لوازن ھنری از آن آوﯾزان کنيد و مبل جدﯾد و زﯾبایی در آن قسمت قرار دھيد. البته دقت داشته باشيد که رنگ آن با ساﯾر لوازم خانه ھماھنگ باشد.

3- از گل و گياه استفاده کنيد گل وگياه می تواند حال و ھوای تازه ای به خانه بياورد.اگر علاقه ای به رسيدگی به گل و گياه ندارﯾد، می توانيد ازگل ھا و درختچه ھای مصنوعی استفاده کنيد. کيفيت گل ھای مصنوعی ھم آنقدر خوب شده است که به سختی می توان آنھا را از گل طبيعی تشخیص داد.

4-یک قالیچه محلی در نقطه ای بیندازید: قاليچه ھای محلی وسيله ی بسيار خوبی برای اتاق های ای گفتگو و نشيمن به شمار می رود. قاليچه ایای متناسب با اسباب و لوازم اتاق انتخاب کنيد و آن را پاﯾين ميز بيندازﯾد.برای این کار می توانید از طراح دکوراسیون داخلی زران دکور کمک بگیرید.

5-تابلو و اینه از دیوارها اویزان کنید: تابلوھاﯾی آوﯾزان کنيد که شخصيت و روحيه شما رامنعکس کند. سعی کنيد از قاب ھای تزئينی تر و زﯾباتراستفاده کنيد. ھنگام آوﯾزان کردن دقت کنيد که تابلو از ھر قسمت خانه قابل مشاھده باشد و گيرا باشد.

 

6-مجسمه ها را در یک جا جمع کنید: مجسمه ھا و پيکره ھای کوچک و مرتبط با ھم را در قسمتی از خانه که مورد توجه است کنار ھم قرار دھيد. اﯾن مجسمه ھا را به صورت ھای فانتزی و متنوع بچينيد.

7-از کوسن های تزیینی مدرن یا کلاسیک استفاده کنید اﯾن بالشتک ھا و کوسن ھای تزئينی به سادگی رنگ وبوی  جدﯾدی به خانه می دھد و مبلمان منزل رانيز باشکوه ترو لاکچری جلوه ميدھد.

8-لامپ ها و لوستر ها را عوض کنید:لوسترها و لامپ ھا جزء وساﯾلی ھستند که خيلی زود بر بيننده  آشکار می کنند که سبک چيدمان خانه تان قدﯾمی است ﯾا جدﯾد. به دنبال لوسترھاﯾی باشيد که جدﯾدتر و فانتزی باشند، و ضمناً با لوازم و رنگ بندی خانه تان نيز ھماھنگ باشند.

9-لحاف ها و رو اندازها را عوض کنید: و روتختی ھا در انواع جنس ھا و رنگ ھا موجود می باشد. با توجه به روحيه و سليقه ی خود زﯾباترﯾن را انتخاب کنيد.

10-لوازم اضافی را از جلوی دید بردارید:وسایل و لوازم اضافی باعث از بین رفتن جلوه اتاق می شودشما عزیزان می توانید به تیم طراحی دکوراسیون داخلی دال دکور وسایلی مانند دراور، کمد دیواری و...سفارش دهید و وسایل اضافه ای که شکل اتاق را برهم می زند را داخل انها قرار دهید همچنین شما عزیزان می توانید از تیم طراحی دکوراسیون دال دکور برای طراح دکوراسیون مغازه هم کمک بگیرید.

 

EnglishIran